برنج صدری دم سیاه محصولی خاص است که در گیلان کاشته می شود و از همه ی برنج های ایرانی حتی آستانه اشرفیه و فریدونکنار هم بهتر است.

قیمت برنج دم سیاه

قیمت برنج صدری دم سیاه

/
قیمت برنج صدری دم سیاه در جدول زیر قرار دارد و به صورت مداوم …
قیمت برنج دم سیاه

برنج صدری دم سیاه

/
برنج صدری دم سیاه بهترین و با کیفیت ترین برنج ایرانی از نظر عطر…