آرد برنج فله در بازار با قیمت های گوناگونی خرید و فروش می شود و اگر از برنج هاشمی تهیه شده باشد قیمت هر کیلو از آن بالاتر از سایر آرد برنج های موجود است.

نوشته‌ها

قیمت آرد برنج هاشمی

قیمت آرد برنج هاشمی در بازار

/
قیمت آرد برنج هاشمی و رنج قیمت هر کیلو آرد برنج در بازار را در جدول …