آرد برنج کیلویی از برنج های مختلفی تولید می شود و فروش عمده و خرده آن در بازار با قیمت های متفاوتی انجام می شود به دلیل کیفیت مطلوب قیمت هر کیلو آرد برنج هاشمی در بازار بیشتر از سایر ارقام آرد برنج است.

نوشته‌ها

قیمت آرد برنج هاشمی

قیمت آرد برنج هاشمی در بازار

/
قیمت آرد برنج هاشمی و رنج قیمت هر کیلو آرد برنج در بازار را در جدول …