برنج دم سیاه آستانه اشرفیه که به دمسیاه استخواین نیز معروف است قیمت بالاتری نسبت به برنج هاشمی دارد. جالب است بدانید این برنج ایرانی معطر در سایر نقاط گیلان کشت می شود اما به نام برنج آستانه شهرت یافته است.

نوشته‌ها

قیمت برنج دم سیاه

قیمت برنج صدری دم سیاه

/
قیمت برنج صدری دم سیاه در جدول زیر قرار دارد و به صورت مداوم …