برنج هاشمی آستانه اشرفیه در مرکز فروش های زیادی مورد عرضه قرار می گیرد اما ممکن است ممتاز و درجه یک نباشد و به صورت تقلبی و مخلوط عرضه شود.

نوشته‌ها

قیمت برنج هاشمی

قیمت انواع برنج هاشمی عطری درجه یک شمال

/
قیمت برنج هاشمی امروز هرچه که باشد در جدول زیر قرار دارد و نرخ…
قیمت برنج هاشمی

قیمت برنج هاشمی درجه یک 99

/
جدول قیمت برنج هاشمی را به صورت بروز در این مقاله ببینید و یاد بگ…