قیمت آرد برنج در بازار با توجه به قیمت آرد برنج هاشمی تعیین می شود اما فروش عمده آرد برنج از برنج های پرمحصول است که قیمت هر کیلو از آن ها نصف هاشمی است.

نوشته‌ها

قیمت آرد برنج هاشمی

قیمت آرد برنج هاشمی در بازار

/
قیمت آرد برنج هاشمی و رنج قیمت هر کیلو آرد برنج در بازار را در جدول …