قیمت برنج گیلان با توجه به مزنه برنج هاشمی مشخص می شود زیرا در این استان اکثر کشاورزان برنج هاشمی می کارند و قیمت امروز این برنج بر نرخ سایر ارقام تاثیر دارد.

نوشته‌ها

قیمت برنج نیم دانه

قیمت برنج نیم دانه هاشمی گیلان

/
قیمت برنج نیم دانه هاشمی گیلان را در جدول زیر مشاهده نمایید …
برنج گیلان

قیمت برنج گیلان 98

/
قیمت برنج گیلان 98 را می توانید در جدول زیر با بروزرسانی کامل مشاهده…