بهترین محصولات برنج

  • انواع برنج صدری
  • برنج هاشمی
  • برنج قهوه ای
  • انواع برنج دودی

  لیست قیمت محصولات

  شرح محصولتوضیحات محصولوزنواحد
  برنج هاشمی سرد ممتاز گیلاندوبار بوجار شده و سورت شده10کیلو گرم
  برنج صدری دم سیاه گیلاندوبار بوجار شده و سورت شده10کیلو گرم
  برنج هاشمی دودی گیلاندوبار بوجار شده و سورت شده10کیلو گرم
  برنج صدری دم سیاه دودی گیلاندوبار بوجار شده و سورت شده10کیلو گرم
  جواد جواهری

  جواد جواهری

  مدیر مجموعه برنج دانه سالار